Skip to main content

سیاست های سازمان


رویکرد نانو آکسون

نانو آکسون، با تکیه بر دانش بومی و محوریت پژوهش و تعهد شغلی و اخلاقی کارکنان قادر است تا محصولات خود را منطبق بر سختگیرانه ترین استانداردهای بین المللی تولید و عرضه نماید. به همین دلیل، با افتخار میتوانیم محصولات خود را ضمانت نماییم. هدف ما حفظ اعتماد و وفاداری مشتریان است که از بزرگترین سرمایه های نانوآکسون به شمار میرود.

مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت

ما توسعه پایدار را اولویت اصلی فرآیندها و اکوسیستم خود قرار داده ایم. در همین راستا، از تصمیم های استراتژیک کلان گرفته تا برنامه ریزی برای کوچکترین جزئیات را به صورت دائم پایش مینماییم. ما بر این باور هستیم که همواره میتوانیم هرگونه خطا و کاستی را پیش از رخداد پیشبینی و از پیشآمد آن جلوگیری نماییم. نتیجه این رویکرد، ایجاد یک توسعه پایدار در تمامی بخش های سازمان از جمله ظرفیت ها، افراد، محصول و … خواهد بود.

حفظ محیط زیست

حفظ محیط زیست

حفاظت از محیط زیست و حفظ منابع طبیعی از موارد حیاتی و مورد اهمیت بشر است، که ما خود را سهیم این امر مهم میدانیم. نانو آکسون با تولید پوشش های ضد حریق توانسته است سهم خود را با پیشگیری از حریق، که نتیجه آن آسیب رسانی به محیط زیست و کاهش خسارت به منابع طبیعی و آب در حوزه های ساخت و ساز است، ایفا نماید. همچنین با پوشش های حرارتی، سعی بر آن داشتیم تا با جلوگیری از اتلاف انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت در کاهش آلایندگی های زیست محیطی نقش خود را ایفا کنیم. با توجه به نیاز جهانی بر تولید محصولات دوستدار محیط زیست و بر پایه آب، کلیه محصولات تولیدی نانو آکسون بر پایه آب و همواره دوستدار طبیعت بوده و آسیبی برای محیط زیست ندارند.

انرژی

انرژی

بدیهی است که وقوع حریق، خسارات جبران ناپذیری به منابع مالی، آبی و انرژی وارد مینماید. ما باور داریم که با استفاده از محصولات و راهکارهای ما، میتوانیم نه تنها سازه های ساختمانی را ایمن نماییم، بلکه از هدر رفت انرژی و منابع در ساختمان ها جلوگیری نماییم. همچنین در فرآیند تولید محصولات نانو آکسون، دستگاه های پیشرفته و کم مصرف بکار گرفته شده است تا در این بخش نیز، میزان انرژی مصرفی در حداقل خود قرار گیرد.

ایمنی و بهداشت شغلی

ایمنی و بهداشت شغلی

ما در نانو آکسون، به اصول ایمنی و بهداشت با دقت و حساسیت بالایی پایبند هستیم به طوری که تمامی کارکنان ما به طور منظم آموزش های لازم در خصوص این امر مهم را زیر نظر مجموعه میگذرانند. علاوه بر آن تمامی شرکای تجاری ما ملزم به تطبیق خود با استانداردهای معتبر ایمنی و بهداشت در سطح بین الملل خواهند بود.

اصول و ارزش ها


کلیه تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در نانو آکسون پایبند سلسله ای از اصول و ارزشهای مشخصی هستند. کلیه کارکنان و شرکای تجاری ما ملزم به رعایت اصول تبیین شده در سازمان میباشند. تعهد اخلاقی در قبال مشتریان و همکاران تجاری یک باور است و سنگ بنای روابط ما بر پایه اخلاق و صداقت قرار دارد.
سیاست های تجاری نانو آکسون

سیاست های تجاری نانو آکسون

در ابتدای هر سال، سیاست های تجاری نانو آکسون توسط هیئت مدیره تصویب میگردد. این سیاست ها ارزش های شرکت را تبیین و دستورالعملهای روشن و شفافی برای کلیه پرسنل نانو آکسون ارائه می دهد.
شیوه نامه عملکرد شرکای تجاری

شیوه نامه عملکرد شرکای تجاری

شیوه نامه عملکرد شرکای تجاری نانو آکسون، استانداردهای قانونی و اخلاقی را شرح می دهد که تمام شرکای تجاری ملزم به رعایت بوده و کلیه تصمیمات و عملکردهای تاثیرگذار بر کل مجموعه باید تابع قوانین این شیوه نامه باشد.
عضویت در مجامع عمومی

عضویت در مجامع عمومی

هم راستا با دیگر شرکتها، ما معتقد هستیم با مشارکت عمومی میتوان سینرژی لازم را در جهت پیشبرد اهداف مشترک بدست آورد، لذا نانو آکسون با حضور خود در تشکل های داخلی و بین المللی سهم خود را در این زمینه ایفاد مینماید. مجامعی که در آنها عضویت ثابت داریم عبارند از: