Skip to main content
حفظ آینده
در ایمنی امروز است.

پایداری در نانو آکسون

طی یک دهه فعالیت، ما در نانو آکسون توانستیم با کمک نیروهای توانمند، مستعد و جوان ، در راستای بومی سازی فناوری های پیشرفته جهانی و ایجاد امکان رقابت با شرکت های بین المللی حرکت نماییم. محصولات ما مسیر را برای توسعه راهکارهای پیشرفته و فناورانه را در آینده هموار می کند. ما همواره به استفاده از ظرفیت نیروهای جوان و با انگیزه و مشتاق باور راسخ داشته ایم. همچنین ما توانستیم با بسترسازی های مناسب، شرایط را نه تنها برای توسعه محصولات پیشگیرانه حریق فراهم نماییم، بلکه ظرفیتهای خالی را جهت جذب ایده ها و سرمایه گذاری بر روی سیستم های اعلان و اطفاء نیز فراهم نماییم.

هدف ما ایجاد چرخه است

منابع انسانی ارزشمند هستند، به همین دلیل ما میخواهیم تا آنجا که ممکن است با مسئولیت پذیری و بسترسازی، شرایطی را فراهم سازیم تا از تمامی ظرفیت های بالقوه در مسیر توسعه و پیشرفت صنعت تولید پوشش های حریق، استفاده نماییم. ما با استفاده از روشهای تجاری پیشرفته مایلیم اطمینان حاصل کنیم که محصولات و راهکارهای ما نه تنها شرایط اشتغال را برای نخبگان ایجاد نماید، بلکه برنامه ای هدفمندی باشد در راستای توسعه و ایمن سازی زیرساخت های کشور. ما به صورت کلی به زنجیره تامین نگاه میکنیم تا بتوان محصولات با کیفیت در زمینه ایمن سازی را از صفر تا صد تولید نمود.