Skip to main content

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی

|

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
پوشش های ضد حریق (تاخیر انداز آتش) در صنایع پتروشیمی و پالایشی بسیار حائز اهمیت است. پوشش های مورد استفاده در این صنایع، بر خلاف صنعت ساختمانی، از نوه هیدروکربنی است. حضور نانو آکسون برای اولین بار در این نمایشگاه واکنشها و بازخوردهای جذابی را در پی داشت. اغلب کارشناسان و فعالان این صنعت با حضور در غرفه نانوآکسون بر چند مورد تاکید نمودند. مهم ترین و جذابترین بازخورد رغبت و اشتیاق مدیران این صنعت به استفاده از تولیدات داخلی با قیمت مناسب تر بود. بدیهی است تولیداتی از این قبیل که مواد اولیه داخلی استفاده مینمایند، از قیمت پایین تری برخوردار هستند. همچنین با انجام تستهایی در غرفه نانو آکسون، نمایش کیفیت محصول نیز برای فعالان و علاقمندان بسیار جذاب بود. شرایط بازار بین المللی و تحریم های بوجود آمده، نگرانی هایی از تامین تجهیزات این صنعت بوجود آورده است. حال نانو آکسون برای این حوزه دارای سه محصول عمده است:
 1. پوششهای ضد حریق سیمانی (هیدروکربنی)
 2. رنگ ضد حریق (هیدروکربنی)
 3. فایراستاپ (firestop) یا همان دودبند و آتشبند
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
 • بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *