وندور لیست

وندور لیست آتش نشانی تهران ، به شرکت هایی که توانایی ارائه خدمات به کارفرمایان و مالکین ساختمانی را در زمینه مشاوره،مقاوم سازی سازه های فلزی در برابر حریق، ایمنی در معماری، سیستم های کشف و اعلام حریق، سیستم های اطفای حریق، سیستم های تهویه و اگزاست فن و فروش کلیه تجهیزات آتش نشانی مورد تایید سازمان آتش نشانی باشند، گفته می شود.

صنایع نانو عایق آکسون نیز پوشش های ضدحریق خود را از سال 1397 زیر نظر این سازمان اجرا کرده و قادر است در صورت درخواست کارفرمایان محترم تاییدیه این سازمان را دریافت نماید.

برای کسب تاییدیه آتش نشانی از کجا باید آغاز کرد؟ چه کارهایی باید انجام داد؟ مالکین و کارفرمایان چه کارهایی باید انجام دهند؟ 

جهت دریافت تاییدیه سازمان آتش نشانی تهران، مالکین و کارفرمایان محترم پس از بستن قرارداد می بایستی فرم تعیین شرکت مجری را پر کرده و در دفاتر خدمات الکترونیک شهری (دفتری که در آن پرونده شهرداری ساختمان تعریف شده است) ثبت نمایند. همچنین نقشه های مهر و امضا شده توسط مهندس ناظر خود را به دفتر مرکزی ارسال نمایید. این نقشه ها به همراه محاسباتی که تیم فنی ما انجام می دهد، در سایت آن سازمان آپلود گردیده و پس از بررسی در صورت نبود مشکلی تایید خواهد شد.

 بعد از اتمام اجرای پوشش به منظور بازدید کارشناسان آتش نشانی، می بایستی سه فرم به شکلی که گفته شده امضا گردیده و توسط ما در سایت مجددا آپلود شود تا وقت بازدید توسط سازمان آتش نشانی تهران منظور گردیده که متعاقبا به مالک اعلام خواهد شد.

در آخر پس از بازدید، یک گزارش توسط آن سازمان در اختیارتان قرار خواهد گرفت که با استناد به این گزارش، سازمان تایید یا عدم تایید خود را اعلام می کند.

 

توضیحات:

  1. فرم تعیین شرکت مجری امضا توسط مالک و در دفاتر خدمات الکترونیک شهری ثبت می گردد.
  2. فرم شماره 1 توسط مالک، مهندس ناظر و شرکت مجری در دفاتر اسناد رسمی گواهی امضا می شود.
  3. فرم تعهدنامه پوشش های معدنی توسط مالک و شرکت مجری در دفاتر اسناد رسمی گواهی امضا می شود.
  4. فرم درخواست بازدید توسط مالک و شرکت مجری امضا می شود.

لازم به ذکر است این فرم ها بدون خط خوردگی و یا تایپ شده باید باشند.