پروژه ها

رایان بورس

استان: تهران
مساحت اجرا:  مترمربع
تاریخ قرارداد:
تاریخ تحویل:

بیمارستان رازی

استان: تهران
مساحت اجرا:  مترمربع
تاریخ قرارداد:
تاریخ تحویل: 

بانک کارآفرین شعبه آقا بزرگی

استان: تهران
مساحت اجرا:  مترمربع
تاریخ قرارداد:
تاریخ تحویل: 

نورگیر خدامی

استان: تهران
مساحت اجرا: 700 مترمربع
تاریخ قرارداد: 1398/12/14
تاریخ تحویل: نامشخص

ساختمان اداری تجاری شیخ بهایی

استان: تهران
مساحت اجرا: 805 مترمربع
تاریخ قرارداد: 1399/09/27
تاریخ تحویل:

ساختمان عادل تهرانپارس

استان: تهران
مساحت اجرا: 300 مترمربع
تاریخ قرارداد: 1399/10/30
تاریخ تحویل: 

ساختمان کاتالیست

استان: خوزستان
مساحت اجرا: -
تعداد فاز اجرایی:
تاریخ قرارداد: 1399/09/18
تاریخ تحویل:

شرکت بازرگانی همقدم ( تهرانپارس)

استان: تهران
مساحت اجرا: 11000 مترمربع
تاریخ قرارداد: 1399/10/15
تاریخ تحویل: 

آسان پرداخت

استان: تهران
مساحت اجرا:  مترمربع
تاریخ قرارداد: 1399/05/25
تاریخ تحویل: 

ساختمان گیلان میکا

استان: تهران
مساحت اجرا: 220 مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

ساختمان دادگستری اراک

استان: مرکزی
مساحت اجرا: 400 مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

آپارتمان واقع در شاهین شمالی

استان: تهران
مساحت اجرا: 23 مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

پروژه اطلس مال

استان: تهران
مساحت اجرا: 41مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

بانک کشاورزی - شعبه اسلامیه

استان: خراسان جنوبی
مساحت اجرا: 2351 مترمربع
تاریخ قرارداد: - 
تاریخ تحویل: -

ساختمان اداری گروه توسعه اقتصاد ملل

استان: تهران
مساحت اجرا: 1630مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

شهرک باغ بهشت

استان: تهران
مساحت اجرا: 8370 متر مربع
تعداد فاز اجرایی: 8 بلوک
تاریخ قرارداد: 1399/03/20

ساختمان کویرزدا

استان: خراسان جنوبی
مساحت اجرا: 6000 مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

انبار بانک پاسارگاد

استان: تهران
مساحت اجرا: 1100مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

ساختمان بیمه البرز

استان: البرز
مساحت اجرا: 127مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

فرودگاه کرمان

استان: کرمان
مساحت اجرا: 5640مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

 

پروژه تریتا

استان: تهران
مساحت اجرا: 1300مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

 

ساختمان میراژ

استان: تهران
مساحت اجرا: 340مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

 

پاساژ درسا

استان: تهران
مساحت اجرا: 225مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

 

پتروشیمی رجال

استان: خوزستان
مساحت اجرا: 3982 مترمربع

تعداد فاز اجرایی : 3 مخزن کروی
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

 

مشهد مال

استان: خراسان رضوی
مساحت اجرا: 13240مترمربع
تعداد فاز اجرایی: 2
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -
 

کارخانه هوم کر

استان: سمنان
مساحت اجرا: 2000مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

مجتمع نگین دیباجی

استان: تهران
مساحت اجرا: 800 مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

سقف سالن ورزشی مخابرات تهران

استان: تهران
مساحت اجرا: 700 مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

هتل هلال احمر ایران

استان: تهران
مساحت اجرا: 500 مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

بیمارستان هلال احمر ایران

استان: تهران
مساحت اجرا: 1000مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

آماد و پشتیبانی

استان: تهران
مساحت اجرا: 300 مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

 

گنبد مصلی

استان: هرمزگان
مساحت اجرا: 306متر
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

 

تاسیسات بیمارستان اردیبهشت

استان: فارس
مساحت اجرا: 150 مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

 

کارخانه کربنات سدیم سمنان

استان: سمنان
مساحت اجرا: 400 مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

مجتمع مرغداری سیمرغ

استان: مازندران
مساحت اجرا: 200 مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

آپارتمان واقع در ستارخان

استان: تهران
مساحت اجرا: 80 متر مربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

سازمان صدا و سیمای تهران

استان: تهران
مساحت اجرا: 200 مترمربع
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

آپارتمان واقع در ونک

استان: تهران
مساحت اجرا: 60 مترمربع
تعداد فاز اجرایی: -
تاریخ قرارداد: -
تاریخ تحویل: -

تاسیسات پدیده شاندیز

استان: خراسان رضوی
مساحت اجرا: 1500 مترمربع
تعداد فاز اجرایی:
تاریخ قرارداد:
تاریخ تحویل:

واحد تبخیر پالایشگاه فجر جم

استان: بوشهر
مساحت اجرا: 500 مترمربع
تعداد فاز اجرایی:
تاریخ قرارداد:
تاریخ تحویل:

 

صنایع شیمیایی پارچین

استان: تهران
مساحت اجرا: 500 مترمربع
تعداد فاز اجرایی:
تاریخ قرارداد:
تاریخ تحویل: